10 gondolat egy fotóstól, a fotós valódi fizetéséről

Comment

10 gondolat egy fotóstól, a fotós valódi fizetéséről

Sokan és sok helyen meghányták-vetették már előttem, hogy mennyit lehet elkérni egy fotóstól és mi az, ami mindenkinek egyaránt megfelel. Nem is akarok ebben igazán úttörő lenni, de leírom én is a véleményemet, hiszen sajnos sokan nem látják át, mivel is jár ez a munka. 

Mert hiába imádom minden pillanatát, bizony ennek a csodás szakmának is kemény anyagi és időbeli vonzatai vannak.

De hogy mik is ezek? Nézzük szépen sorban.

1. A kemény anyagiak

Tudjátok, mint minden szakma, ami hobbi is egyben, ez is anyagi befektetést igényel. Persze mindenki kívülről fújja, hogy fényképezőgép, objektív, állvány, felszerelés satöbbi, de a teljesség igény nélkül azért álljon itt egy lista, hogy kicsit könnyebb legyen eligazodni.

  • fényképezőgép (plusz egy pótgép, ha a másik csődöt mondana)

  • objektív

  • vakuk, kioldók

  • állvány

  • memóriakártyák 

  • laptop , NAS , háttértárolók , cloud fiókok

  • fotósbőrönd, amiben minden felszerelésed biztonságban van

  • autó

És ezek még csupán a materiális tárgyak!

Van még egy csomó szoftver licensz, ami biztosítja, hogy mindent jogtisztán végezzek el nektek, ami havi szinten szintén többletkiadást jelent.

Ezen felül persze nekem is mint minden egyéni vállalkozónak, járulékfizetési kötelezettségeim vannak. Ezek mellet költenem kell még könyvelőre, biztosításra, ügyvédre és persze a kocsi fenntartására. 

2. Az önképzés

Biztos vagyok benne, hogy jártok még néhányan ebben a cipőben. 

Tudjátok, ha valamit szívből szerettek csinálni, nem sajnáljátok rá sem az időt, sem a pénzt, hogy még jobbak legyetek benne. Én is így vagyok ezzel, ezért is végeztem el többek között egy két éves fotográfus képzést.

Ezen kívül részt veszek amerikai workshopokon, bújom a külföldi szakkönyveket és oldalakat, hogy minél jobb, minél minőségibb darabokat tudjak kiadni a kezeim közül.

3. Utómunka

A képek szerkesztését talán legjobban a filmkészítéshez tudnám hasonlítani: amit láttok belőle, az másfél órányi tömény akció, vígjáték, vagy romantika. 

De ha egy pillanatra a színfalak mögé néztek, akkor kemény munka és forgatási napok vannak mögötte. 

Nálunk fotósoknál pedig a megfelelő képek retusálása és a színkorrekció rengeteg koncentrációt igényelnek.

Amikor ránéztek egy képemre, akkor mind-mind ennek a munkának a kvintesszenciáját láthatjátok.

4. Lemondani a szeretteinkről

Sajnos sokszor nekem is le kell mondanom arról, hogy a családommal legyek, vagy a barátaimmal kávézzak. Bár ezek olyan dolgok, amik megfizethetetlenek mégis ide kell sorolnom őket, hiszen mindenkinek véges ideje van. 

5. Ügyfélkapcsolat

A mailezés, az egyeztetés, a szerződéskötés, a brainstorming és még sorolhatnám, egy olyan szükséges velejárója a szakmának, amit senki sem akar, de sajnos meg kell csinálni. Ezek a kötelező körök persze mindkét fél energiáját és idejét feketelyukként nyelik el.

6. Utazás

Bár utazni móka és kacagás, azért a kocsi amortizálódik, a benzin fogy és a dugóban ülni sem egy wellness hétvége. 

Cserébe persze a meseszép tájak mindig kárpótolnak.

7. Marketing

Habár a fotózás mellett még mindig a marketing a gyengém, azért mégis fejlesztgetni kell a honlapot, frissíteni a social media felületeket, kommunikálni a brandet és figyelni a külföldi trendeket, amik azért idővel megterhelik a legvadabb marketinges elmét is.

8. Kreativitás

Lehetséges, hogy sokan nem értenek vele egyet, de a fotózás igenis kreatív munka. Hogy a filmes példánál maradjak, egy operatőr is rengeteget tanult, hogy pontosan úgy és abban a szögben tudja felvenni a filmet, ahogyan a rendező és az igények megkövetelik. 

Nekünk fotósoknak is szintén figyelnünk kell, hogy az exponáló gombot pont akkor nyomjuk le, amikor kell, miközben minden mást is figyelembe kell venniünk: a szöget, a megfelelő beállítást, a fényviszonyokat és még sorolhatnám. 

Mindezek nélkül nem lehetne olyan magas minőségű képeket létrehozni, amilyet többek között - remélem-, az én munkáimat is jellemzik.

És persze ezután jönnek csak az utómunkálatok, amiről már részletesebben olvashattatok. 

9. Minőség, megbízhatóság, Noya

A webshopon is azt a cipőt választjátok ki, amelyik a legjobban illik hozzátok, ugye? Képzeljétek el ugyanezt egy fotósnál.

Nálunk a képek és a portfólió alapján döntenek. Ahhoz, hogy ti a sok fotós közül éppen engem válasszatok, az kell, hogy 200%-ot hozzak ki magamból és a képeimből is. Így folyamatosan a toppon kell lennem testileg és lelkileg.

10. Felelősség 

Hogy a legszebb napotokon, az esküvőtökön, a legjobb képeket készítsem rólatok, hatalmas felelősséggel jár. A legfontosabb, hogy elkapjam és megörökítsem azokat a pillanatokat, ahol a legerősebb köztetek a “kémia”, amiért ti TI vagytok.

Hogy meg tudjam mutatni mindenkinek, hogy a gyermeketek a legcsodásabb dolog a világon, szintén felelősség. 

Az hogy a születésnapi fényképek átadják azt az örömteli hangulatot, amit a kicsik akkor és ott éreznek, felelőséggel jár.

Az üzleti fotózáson rendkívül sok múlik azon, sikerül-e elkapnom az elegáns megjelenésed, amit aztán beilleszthetsz a portfóliódba.

Összegezve

Nem azért írtam ezeket a sorokat, hogy sajnáltassam magam, hiszen imádom a munkámat.

Csupán azt szerettem volna nektek megmutatni, hogy mi mindennel jár fotósnak lenni. És hogy kérlek vegyétek figyelembe, amikor bármelyik fotós átnyújtja nektek a számlát, mennyi munkája van mögötte.

Comment

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Comment

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

HELLO GDPR - HELLO ADATVÉDELMI NYILATKOZAT :)

1. Általános tudnivalók

A Noémi Jánossy Photography (Jánossy Noemi EV.) a honlapon ajánlatot kérők adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos

kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

 

2. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

 

3. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

4. Személyes adatok védelme

A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

 

5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: 2800 Tatabánya Kőszikla utca 22, valamint az info@noemijanossy.com email címen.

 

6. Direkt Marketing

A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) nem küld kéretlen levelet látogatóinak, nem foglalkozik Direkt Marketinggel.

 

7. Kiskorúak védelme

A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat

hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

8. „Cookie”-k

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) weboldalának tartalmi fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási szokásait. A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

 

9. Az adatkezelésért felelős

Név:  Jánossy Noémi EV.

Székhely: 2800 Tatabánya Kőszikla utca 22.

Adószám: 67313615-1-31

 

10. Tárhely szolgáltató

Név: Squarespace

Honlap: http://squarespace.com/

Comment

Comment

A változás....

IMG_5747.JPG

Maga a szó hordozhat magában örömet, bánatot, pozitív vagy negatív töltetet. Nekem a változás valami újat, valami jobbat, valami többet jelent. Új impulzust, felfrissülést, fejlődés utáni vágyat.

A képeimből már biztosan láttátok, hogy a fotózási stílusom megváltozott. Már nem olyan szögben, pózban és utómunkával tetszenek a képek, mint előtte. Ez jelenti természetesen azt is, hogy jobb lettem, fejlődtem a fotózásban, és jelenti azt is, hogy én magam is változtam. Mást látok szépnek, mint korábban. Korábban engem is rabul ejtett a média és a sajtó által közvetített „tökéletesség” iránti vágy. Úgy gondoltam, hogy a legjobb képet egy megfelelő stúdióban, egy tökéletes sminkben és hajban felvett pózban tudom rólad elkészíteni. Úgy gondoltam, hogy neked az fog a legjobban tetszeni.

 

Aztán valami megváltozott.

 

Természetesen nagyon büszke vagyok a stúdióban készült képeimre is és bizonyos alkalomhoz kell is egy megfelelő környezet, világítás vagy póz (például portréfotózás vagy újszülöttfotózás), de nem mindenhez. Sokan végig kísértetek a betegségemmel kapcsolatos utamon és küzdelmeimen, és ahogy annyi mindenkit, ez engem is megváltoztatott. Rájöttem, hogy nincs annál szebb dolog, mintha az őszinte, spontán pillanatokat tudom elkapni. Lehet, hogy a képen nem minden hajtincsed áll a legtökéletesebb pózban, de az az érzelem, ami az arcodon van, amikor például ránézel a gyermekedre, aki kimondja, hogy „anya”, vagy amikor életed szerelme egy spontán viccel megnevetett, na az az, amit érdemes megörökíteni. Van jobb dolog egy olyan fotónál, amire, ha ránézel eszedbe jut egy számodra fontos történet? Amit, ha megpillantasz a faladon mindig melegség tölti el a szíved?

BeFunky Collage-35.jpg

Nekem nincs, éppen ezért választottam a „lifestyle” fotográfusok útját. Ez hasonló változás lehet, mint egy kamaszlánynál, aki azt hiszi kezdetben, hogy csak akkor szép, ha fél kiló smink van rajta, aztán ahogy nővé válik rájön, hogy nem a vakolaton van a hangsúly, hanem valami egész máson.

 

DSC_4271 copy.jpg

Ha tehetem a fotózásokat kiviszem a természetbe, az otthonotokba, vagy egy közös utazásra invitállak benneteket, láthatatlanul próbálok jelen lenni, és elcsípni az őszinte és igazi pillanataitokat. Nem szeretem megmondani, hogy milyen pózban vagy hogy hogyan nézz, inkább pici irányítással (pl. vedd ki az arcodból a hajad) próbálok segíteni, hogy a fotókon látszódj, de még természetes maradj. Ebben a rohanó és tényleg őrült világban sokkal jobban szükségünk van arra, hogy a boldog pillanatainkra emlékezzünk, emlékeztessük magunkat, mert hajlamosak vagyunk ezekről megfeledkezni és robotként darálni a hétköznapok feladatait. Ehhez tudok neked segítséget nyújtani, mert megörökítem azt a pillanatot, amire mindig emlékezni szeretnél. Szóval, ha ilyen fotókra vágysz, keress bátran!

BeFunky Collage-3.jpg

Ölelés,

Noya

0-02-05-1a0030395b4aca4d375960f75169b51e06171d63602d8e4418507a57e1919d09_full.jpg

Comment

Comment

24 óra vs. retusálás

noemijanossyretusalas

24 óra

Sajnos csak ennyiből áll számomra is egy nap. Én ezt az időt maximálisan próbálom kihasználni, de nem hagyom, hogy a feszített időbeosztásom a munkám minőségének rovására menjen. A hét minden napján van fotózásom (szerencsére sokszor nem is egy), amikor pedig nem épp a gépem kattintgatom, akkor ahol vagyok (stúdió, kávézó, ebéd közben, otthon) végzem a korábbi fotózásaim retusálását. Mivel a retusálásokat a fotózások időrendjében végzem, ezért 15 munkanapos átfutási idővel tudom vállalni a retusált képek átadását (kivéve az esküvők, oda más munkamenet tartozik, hiszen 2000 fotóval kell dolgoznom, nem 200-zal). A tizenöt napos határidő természetesen attól az időponttól számít, amikor a megbízótól megkapom a retusálni kért képek listáját vagy ha rámbízza a válogatást, akkor azonnal hozzá is tudok fogni a feladatnak. Abban az esetben, amikor valakinek SOS szüksége van a retusált képekre, próbálok alkalmazkodni a határidőhöz és a listám elejére tenni, ekkor viszont sajnos felárat fogok már ezért felszámítani. Tudom jól, hogy a fotózás után mindenki azonnal szeretné bekeretezve / a közösségi portálon látni a róla vagy a családjáról elkészült képeket, de én a maximalizmusom miatt sem összecsapni, sem másnak retusálásra kiadni nem szeretném a munkám. Szeretem a kezemben tartani a legelejétől a legvégéig a folyamatokat, ehhez azonban időre van szükségem. A fotózásaim díjait is barátian úgy határozom meg, hogy belekalkulálom a két hetes várakozási időt. Így mindenkitől türelmet és megértést kérek, mert nekem tényleg az a fontos, hogy sem a fotózások, sem a retusálások ne legyenek elnagyolva, elkapkodva.. A minőségi munka viszont sajnos több időt igényel, főleg, ha az ember egyedül dolgozik. Így is pörgök, mint egy búgócsiga és ez ígérem ezután sem lesz másképp... :)

Köszönöm a türelmet és a belém fektetett bizalmat,

Noya

noemijanossyphotography

Comment