ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Comment

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

HELLO GDPR - HELLO ADATVÉDELMI NYILATKOZAT :)

1. Általános tudnivalók

A Noémi Jánossy Photography (Jánossy Noemi EV.) a honlapon ajánlatot kérők adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos

kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

 

2. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

 

3. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

4. Személyes adatok védelme

A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

 

5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: 2800 Tatabánya Kőszikla utca 22, valamint az info@noemijanossy.com email címen.

 

6. Direkt Marketing

A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) nem küld kéretlen levelet látogatóinak, nem foglalkozik Direkt Marketinggel.

 

7. Kiskorúak védelme

A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat

hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

8. „Cookie”-k

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) weboldalának tartalmi fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási szokásait. A Noémi Jánossy Photography ( Jánossy Noémi EV.) a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

 

9. Az adatkezelésért felelős

Név:  Jánossy Noémi EV.

Székhely: 2800 Tatabánya Kőszikla utca 22.

Adószám: 67313615-1-31

 

10. Tárhely szolgáltató

Név: Squarespace

Honlap: http://squarespace.com/

Comment

Comment

A változás....

IMG_5747.JPG

Maga a szó hordozhat magában örömet, bánatot, pozitív vagy negatív töltetet. Nekem a változás valami újat, valami jobbat, valami többet jelent. Új impulzust, felfrissülést, fejlődés utáni vágyat.

A képeimből már biztosan láttátok, hogy a fotózási stílusom megváltozott. Már nem olyan szögben, pózban és utómunkával tetszenek a képek, mint előtte. Ez jelenti természetesen azt is, hogy jobb lettem, fejlődtem a fotózásban, és jelenti azt is, hogy én magam is változtam. Mást látok szépnek, mint korábban. Korábban engem is rabul ejtett a média és a sajtó által közvetített „tökéletesség” iránti vágy. Úgy gondoltam, hogy a legjobb képet egy megfelelő stúdióban, egy tökéletes sminkben és hajban felvett pózban tudom rólad elkészíteni. Úgy gondoltam, hogy neked az fog a legjobban tetszeni.

 

Aztán valami megváltozott.

 

Természetesen nagyon büszke vagyok a stúdióban készült képeimre is és bizonyos alkalomhoz kell is egy megfelelő környezet, világítás vagy póz (például portréfotózás vagy újszülöttfotózás), de nem mindenhez. Sokan végig kísértetek a betegségemmel kapcsolatos utamon és küzdelmeimen, és ahogy annyi mindenkit, ez engem is megváltoztatott. Rájöttem, hogy nincs annál szebb dolog, mintha az őszinte, spontán pillanatokat tudom elkapni. Lehet, hogy a képen nem minden hajtincsed áll a legtökéletesebb pózban, de az az érzelem, ami az arcodon van, amikor például ránézel a gyermekedre, aki kimondja, hogy „anya”, vagy amikor életed szerelme egy spontán viccel megnevetett, na az az, amit érdemes megörökíteni. Van jobb dolog egy olyan fotónál, amire, ha ránézel eszedbe jut egy számodra fontos történet? Amit, ha megpillantasz a faladon mindig melegség tölti el a szíved?

BeFunky Collage-35.jpg

Nekem nincs, éppen ezért választottam a „lifestyle” fotográfusok útját. Ez hasonló változás lehet, mint egy kamaszlánynál, aki azt hiszi kezdetben, hogy csak akkor szép, ha fél kiló smink van rajta, aztán ahogy nővé válik rájön, hogy nem a vakolaton van a hangsúly, hanem valami egész máson.

 

DSC_4271 copy.jpg

Ha tehetem a fotózásokat kiviszem a természetbe, az otthonotokba, vagy egy közös utazásra invitállak benneteket, láthatatlanul próbálok jelen lenni, és elcsípni az őszinte és igazi pillanataitokat. Nem szeretem megmondani, hogy milyen pózban vagy hogy hogyan nézz, inkább pici irányítással (pl. vedd ki az arcodból a hajad) próbálok segíteni, hogy a fotókon látszódj, de még természetes maradj. Ebben a rohanó és tényleg őrült világban sokkal jobban szükségünk van arra, hogy a boldog pillanatainkra emlékezzünk, emlékeztessük magunkat, mert hajlamosak vagyunk ezekről megfeledkezni és robotként darálni a hétköznapok feladatait. Ehhez tudok neked segítséget nyújtani, mert megörökítem azt a pillanatot, amire mindig emlékezni szeretnél. Szóval, ha ilyen fotókra vágysz, keress bátran!

BeFunky Collage-3.jpg

Ölelés,

Noya

0-02-05-1a0030395b4aca4d375960f75169b51e06171d63602d8e4418507a57e1919d09_full.jpg

Comment

Comment

24 óra vs. retusálás

noemijanossyretusalas

24 óra

Sajnos csak ennyiből áll számomra is egy nap. Én ezt az időt maximálisan próbálom kihasználni, de nem hagyom, hogy a feszített időbeosztásom a munkám minőségének rovására menjen. A hét minden napján van fotózásom (szerencsére sokszor nem is egy), amikor pedig nem épp a gépem kattintgatom, akkor ahol vagyok (stúdió, kávézó, ebéd közben, otthon) végzem a korábbi fotózásaim retusálását. Mivel a retusálásokat a fotózások időrendjében végzem, ezért 15 munkanapos átfutási idővel tudom vállalni a retusált képek átadását (kivéve az esküvők, oda más munkamenet tartozik, hiszen 2000 fotóval kell dolgoznom, nem 200-zal). A tizenöt napos határidő természetesen attól az időponttól számít, amikor a megbízótól megkapom a retusálni kért képek listáját vagy ha rámbízza a válogatást, akkor azonnal hozzá is tudok fogni a feladatnak. Abban az esetben, amikor valakinek SOS szüksége van a retusált képekre, próbálok alkalmazkodni a határidőhöz és a listám elejére tenni, ekkor viszont sajnos felárat fogok már ezért felszámítani. Tudom jól, hogy a fotózás után mindenki azonnal szeretné bekeretezve / a közösségi portálon látni a róla vagy a családjáról elkészült képeket, de én a maximalizmusom miatt sem összecsapni, sem másnak retusálásra kiadni nem szeretném a munkám. Szeretem a kezemben tartani a legelejétől a legvégéig a folyamatokat, ehhez azonban időre van szükségem. A fotózásaim díjait is barátian úgy határozom meg, hogy belekalkulálom a két hetes várakozási időt. Így mindenkitől türelmet és megértést kérek, mert nekem tényleg az a fontos, hogy sem a fotózások, sem a retusálások ne legyenek elnagyolva, elkapkodva.. A minőségi munka viszont sajnos több időt igényel, főleg, ha az ember egyedül dolgozik. Így is pörgök, mint egy búgócsiga és ez ígérem ezután sem lesz másképp... :)

Köszönöm a türelmet és a belém fektetett bizalmat,

Noya

noemijanossyphotography

Comment

Comment

Kutyus a fotózáson - 1. fejezet :)

"Ő nem bánt, csak rádhozza a szívinfarktust..." és tényleg....  :D:D Csak a fotózás végére érkezett meg, én imádtam őt, ő viszont hangos morgásokkal jelezte, hogy ne nagyon menjek a közelébe :D 

Comment

Who I Am - The Short Story.

Comment

Who I Am - The Short Story.

noemijanossyphotography

During your session, I will make sure that you are comfortable and having fun. I'm not afraid to let you know which position fit for you or if your smile needs relaxing, so don't worry about awkward pictures! Little gestures, spontaneous moments and genuine people inspire me. Throughout our time together I'll also be showing previews on the back of my camera. Sessions take place in before the evening as I am always chasing the sunset for the best light.

If you love my delicate way of capturing weddings, please tell me your love story. I’ll take only a limited number of weddings each year so do not hesitate to contact me as soon as you know your wedding date. I am based in Hungary,Budapest, but currently available to weddings around Europe.  Please drop me a sweet line or two: info(at)noemijanossy.com.

noemijanossywedding

LOVE, MARRIAGE

To ensure my clients receive the best service possible, I only photograph a limited number of weddings each year.  For more information on availability and pricing, be sure to send me an email so we can discuss more details.  I am based in Budapest, but would gladly travel to any destination to capture your wedding day!  Please don't hesitate to reach out, I would love to hear from you. 

 

 

 

 

 

HAPPINESS

My goal is to capture moments that spark emotion. This is why I especially love photographing families!

Comment

Gordi

Comment

Gordi

Tudjátok, hogy mi jobb egy újszülött fotózásnál? Az, ha látom egy kismanó felcseperedését, életének meghatározó pillanatait.

Már azért is hálás vagyok, amikor egy szülő megajándékoz azzal a bizalmával, hogy egy pár napos babához – és ezáltal élete legintimebb pillanataihoz – közel enged, de ha ezek után a picúr egy éves szülinapja tájékán vagy egy nagyobb családi eseménykor újra megcsörren a telefonom, na az az, amikor kiugrik a helyéről a szívem örömömben.

gordi2
gordi4

Gordit és a szüleit volt szerencsém már többször fotózni, így Gordi eddigi életének nagyobb eseményeit lencsevégre kaphattam. Eszméletlen, hogy mennyire gyorsan nőnek a gyerekek, csak kapkodom a fejem a találkozásainkkor, hogy Gordi két találkozásunk között mennyit változott, fejlődött, okosodott. Gordi anyukájával a megismerkedésünk amúgy teljesen véletlenül egy internetes anyukás fórumon keresztül történt, még amikor pocakos volt, ennek hála én készíthettem az első képeket családjuk új tagjáról. Ezután pedig elindult a Gordi-lavina és családi ünnepléseken, szülinapokon stb. is kattintgathattam a masinám.

 

gordi newborn photo
gordinewborn

Azért szeretek nem csak enteriőröket, tárgyakat vagy reklámanyagokat fotózni, mert így igazi kapcsolat tud kialakulni köztem és a fotóalanyok között. Megismerhetem őket, belelátok a családi pillanataikba, megosztják velem a legörömtelibb és legéletszagúbb eseményeik, ami által sokszor úgy érzem, hogy én is – ha csak pár órára is – de a családjuk részévé válhatok. Rám is rám ragad a szülinapok vagy családi ünneplések felhőtlen jókedve, az egymás iránt érzett szeretet, a harmónia, a laza, otthoni hangulat, a szülők lopott egymásra pillantásaiból áradó öröm.

Ezek azok az impulzusok, amit semmilyen más szakmától nem tudnék megkapni. Ezek azok a momentumok, amiért megéri éjszakákon át retusálni. Ezek azok a pillanatok, amik feltöltenek és ezért 200%-on tudok pörögni egész évben. Ez az, amiért érdemes élni.

gordi4
gordi9

A legnagyobb öröm pedig az, hogy Gordi már nem sokáig pózol majd egyedül a kamerám előtt.. Pár nap és megérkezik a következő csöppség! Gyere Szonja, már nagyon várlak!

DSC_7936.jpg
gordi6
gordi7

Comment

Comment

Once Upon a Time.... Lovely couple in Switzerland - Brunnen // Különlenleges kismama fotózás Svájcban

Dream. Love. Magic

You know that its amongst the most beautiful phases of life when you are expecting. The feeling that a tiny life is growing inside you and that you are giving him or her the most comfortable place to be in is one of pride, responsibility and of delicateness.

Its time to freeze this glowing beauty so that one day you can try to explain to your child what it had felt to have him or her inside you. 

106A7706.jpg
106A7715.jpg
106A7720.jpg
106A7737.jpg

Let me introduce Viki and Joseph - Zsombor is inside :) Im so lucky , they are my friends! Love you guys! :)

When choosing the photographer to take your maternity portraits, it is important to view the photos in their portfolio to see if they have the right style of photography that fits your own style.

Comment

Comment

Bride's Babes - Az igazi koszorúslány projekt

A Bride's Babes egy igazi szerelem esküvős projekt, melyet nem olyan régen álmodtunk meg. Csapatunk professzionális módon támogatja a modern, stílusos esküvőket, és elsőként foglalkozik a koszorúslányok teljeskörű megjelenésével. Szolgáltatásaink között találhattok lánybúcsú programot, koszorúslány ruhákat, smink, frizura készítést az esküvő napjára, valamint felkérő ajándékokat ("frendship" karkötők, készülődő köntösök)
           

Nagyon köszönöm a profi stábnak a remek munkát:)

Írta és rendezte: Doris Szabo (@bridesbabes)
Fényképezte: Noémi Jánossy Photography
A videót készítette: Huszár DomonkosAdam Bazsik - ODPictures Art Studio LTD - Official Site
Key Makeup Artist: Doris Szabó
Hair Stylist: Enikő Sörös
Models: Judit Orgován,  Hanna Lilla TóthNatali TootAnett Jachimek

Comment

2 Comments

Mókus család

Ismét egy munkám, amit imádok! Imádok fotózni, ezt már tudjátok, de azt is imádom, amilyen emberekkel, családokkal megismerkedhetek a fotózások során. Orsiék lemaradtak az újszülött fotózásról, mert kettőt pislogtak és Boti már igazi nagyfiú lett, viszont még egy éves kora előtt mindenképp szerették volna megörökíttetni közös pillanataik, ezért felkerestek.

Orsi izgult, hogy Boti egy idegen stúdióban, ráadásul egy idegen nőszeméllyel, aki hatalmas fekete masinát tart a kezében, hogy fog viselkedni, de izgalomra semmi ok nem volt. Boti nagyon hamar feloldódott és hatalmas, csibészes mosolygásokkal jutalmazta, amikor Mickey-egér hangon kiáltoztam neki. :)

A fotók magukért beszélnek, sugárzik belőlük az a harmónia és szeretet, ami a levegőben végig tapintható volt. A képek nagyon vidámak és otthonosak lettek, bátran ajánlom minden kisgyerekes családnak a stúdiós fotózásokat, mivel a fényviszonyok, falszínek, berendezés, a tér nagysága, mind-mind segíti az igazán profi fotók elkészülését (nem lóg be sehol egy otthoni zsinór, egy nem odavaló tárgy vagy nem rontja a képeket egy esetleg sötétebb szoba, fénytelenség vagy a kisebb tér).

Sokan ódzkodnak a stúdiótól egy pici babával, mert félnek attól, hogy hogyan fog viselkedni egy idegen helyen, a hisztimentességet az otthon nyújtotta nyugalomtól remélik. Erre az elméletre ezek a képek is rácáfolnak. Nem attól lesz egy baba nyugodt a fotózás során, mert otthon van (tudnék mesélni épp elég sztorit az otthoni hisztikről J), hanem attól, hogy megteremtem együtt a szülőkkel azt a hangulatot, amiben mindenki jól érzi magát. Nem erőltetek semmit, az elején bohóckodunk, „bemelegítünk”, és ha már bezsebeltem az első mosolyokat vagy puszidobálásokat, akkor kezdjük a munkát. Ez valamelyik babánál 10 perc, valamelyiknél több, de nem vagyok az a feladós fajta.. :)

Ebben az esetben nem sokat kellett tennem ahhoz, hogy Botival közös selfie-t készítsek, úgy, hogy az ölemben ül. Imádta a légkört, a környeztet, a kamerát és nagyon remélem, hogy engem is. Több szettben fotóztam a családot, így nagyon változatos képek születtek, vannak kicsit elegánsabb és totál otthoni feelinges képek is.

Fontos, hogy a szülőkkel is megtaláljam a közös hangot, de ez Orsi és Dani esetében nehéznek egyáltalán nem volt mondható. Sőt, kiderült, hogy egy utcára laknak tőlem, úgyhogy nagyon remélem, hogy hamarosan egy tavaszi madárcsicsergő séta erejéig csatlakozhatok hozzájuk és Botihoz,  becenevén kismókushoz.

A fotózás helyszíne a WhiteNight Stúdió volt.

Köszönöm Mókus család a megkeresést, az élményt és ezeket a képeket!

2 Comments

Én jobban...

Comment

Én jobban...

Biztosan volt már mindenkinek az életében olyan személy (szerelem, családtag, kis házikedvenc), akinek már mondta, ezt a két szót. Ennél a családnál ennek a szókapcsolatnak a használata mindennapos.. Bogi és Tomó története mesébe illő. Szinte egymás mellett laktak, mégis amikor Tomó feladta az itthoni munkáját és Ausztriába ment szerencsét próbálni síoktatóként, akkor leltek csak egymásra egy síelés alkalmával. Nem volt kérdés, hogy találkozásuk sorsszerű volt, és mivel mind a ketten hisznek ezekben a jelekben, ezért Tomó az álommeló helyett az álomnőt választva ismét visszatért Magyarországra, de már Bogihoz beköltözve. Úgy érezte, ha valakit jobban tud szeretni, mint a síelést, akkor nincs mire várni, tőle indulhat a babaprojekt. Ezt Boginak sem kellett kétszer mondani, így 1,5 év leforgása alatt volt Ausztriából hazaköltözés, utazások, titkos esküvő és Beni is megszületett.

Én ekkor csöppentem be a Kis(s) család életébe, mert volt szerencsém Beniről nekem készíteni egy újszülött fotózás keretében élete első képeit. Már ekkor megvolt köztem és a família között a kémia, így amikor Bogi rá 7 hónappal megkeresett, hogy induló családi blogjukhoz készítsem el a bemutatkozó képeket, nem volt kérdés, hogy igent mondok.

Az Én jobban-t Bogi álmodta meg, mely álmához csatlakozott a férje, Tomó és tesója, Orsi is, mert úgy érzi, hogy így tudnak egy komplex, egészet alkotó produktumot létrehozni, így láthatja az olvasó, hogy például ugyanazon szituációkat, hogy él meg egy anyuka vagy egy apuka, és így nyerhetünk bepillantást abba is, hogy mennyire más gondolkodásúak, érdeklődési körűek a családtagok – ügyvéd, közgazdász és építész hogyan is gondolhatná bármiről ugyanazt .. -, de mégis mekkora harmónia és összetartás uralkodik közöttük.  

Bogi nemcsak, mint anya ír babás-mamás bejegyzéseket, hanem szeretné átadni azt is, hogy a szülés után hogyan élte meg, amikor belenézett a tükörbe és hogyan tudta a sokkból felocsúdva iszonyatos time managmenttel elkezdeni összekapni magát, másrészt szeretné azt is megmutatni, hogy az anyaság nem azzal jár, hogy a benne lakó nő megszűnik létezni és eggyé válik a gyermekével, hanem igenis nő marad és külön individuum, amellett, hogy kisfiát mindennél jobban szereti. Tomó vicces sztorikkal tetézi a blog amúgy is szuperkedves hangulatát, Orsi pedig még színesebbé teszi a művészileg feldíszített sütijeivel.

Egyszerűen imádom ezt a családot! Pörgés, önmegvalósítás, harmónia, szeretet. Tényleg az övék azok a bejegyzések, amiket nap végén fáradtan szívesen elolvasok, mert jó kedvem lesz tőle és mert a szerető családba való hitem visszatér.

Szerencsére Bogival annyira egy húron pendülünk, hogy a bloggal kapcsolatos több projektbe is bevon, úgyhogy hamarosan még több izgalmas képet láthattok közös munkáinkból.

Te már mondtad valakinek ma, akit szeretsz, hogy „én jobban”?

Csók,
Noya

Comment